Ahad, 6 April 2014

Zat Makanan Dan Fungsinya Bagi Tubuh


Zat makanan merupakan bahan-bahan yang diperlukan oleh tubuh supaya dapat tetap hidup. Ada 2 jenis zat makanan, yaitu zat makanan makro (karbohidrat, lemak, protein, air) dan zat makanan mikro (vitamin, mineral).

FungsiMakanan

Makanan mempunyai berbagai fungsi, antara lain:
 1. Pertumbuhan dan perkembangan tubuh.
 2. Pemeliharaan dan perbaikan sel-sel tubuh yang telah  rusakatau tua.
 3. Pengaturan metabolisme tubuh.
 4. Penjaga keseimbangan cairan tubuh.
 5. Pertahanan tubuh terhadap penyakit.
 6. Penghasil energi.

Syarat Makanan Yang Baik

Makanan yang baik yang memenuhipersyaratansebagaiberikut:
 1. Higienis, yaitu tidak mengandung kuman-kuman penyakit dan zat racun yang membahayakan tubuh.
 2. Bergizi, yaitu cukup mengandung kalori, karbohidrat, lemak, dan protein yang mengandung 10 asam amino esensial.
 3. Mudah dicerna.
 4. Bervitamin dan bermineral.
 5. Cukup mengandung air.
fungsi zat makan bagi tubuh karbohidrat vitamin protein lemak

Zat Makanan

Karbohidrat

Karbohidrat atau hidrat arang merupakan senyawa kimia organik yang mengandung C, H, dan O denganperbandingan H dan O = 2 : 1 dan dinyatakan dengan rumus umum Cn(H2O)n. Secara kimiawi, karbohidrat dapat didefinisikan sebagai turunan aldehida (polihidroksi aldehid) atau turunan keton(polihidroksi keton) dari alkohol, atau juga karbohidrat berarti senyawa yang dapat dihidrolisis (bereaksi dengan air) menghasilkan aldehida atau keton. Berdasarkan panjang rantai karbon, karbohidrat dibagi 3, yaitu:
1) Monosakarida
Merupakan karbohidrat yang tidak bisa dihidrolisis menjadi bentukyang lebih sederhana dibagi menjadi triosa, tetrosa, pentosa, heksosa, heptosa. Heksosa dalam tubuh antara lain glukosa, galaktosa, fruktosa dan manosa.
2) Oligosakarida
Menghasilkan 2 – 6 monosakarida melalui hidrolisis.Oligosakarida yang penting dalam tubuh adalah disakarida yang menghasilkan 2 monosakari dan jika dihidrolisis, contoh disakarida antara lain: sukrosa (gula pasir), laktosa (gula susu), danmaltosa (gula gandum).
 • Hidrolisis sukrosa menghasilkan glukosa dan fruktosa.
 • Hidrolisis laktosa menghasilkan galaktosa dan glukosa.
 • Hidrolisis maltosa menghasilkan dua molekul glukosa.
3) Polisakarida
Menghasilkan lebih dari 6 monosakarida melalui hidrolisis.Contoh: pati, glikogen, insulin, selulosa, dekstrin.

SumberKarbohidrat

Sumber karbohidrat yaitu: padi-padian (beras, gandum, jagung), umbi umbian (singkong, ubi, kentang), tepung, sagu.

FungsiKarbohidrat:

1) Sebagai sumber energi utama.
2) Berperan penting dalam metabolisme.
3) Menjaga keseimbangan asam dan basa.
4) Pembentukan struktur sel, jaringan, dan organ tubuh.
5) Membantu proses pencernaan makanan dalam saluran pencernaan, misalnya selulosa.
6) Membantu penyerapan kalsium, misalnya laktosa.
7) Bahan pembentuk senyawa kimia lain, seperti lemakdan protein.
8) Karbohidratberatom C limabuah, yaituribosaadalahkomponenDNA dan RNA.

Lemak

Persenyawaan antara asam lemak dan gliserol disebut “lemak“,tersusun atas unsur Karbon (C), Hidrogen (H), dan Oksigen (O), serta terkadang Phosofor (P) dan Nitrogen (N). Lemak tidak larut dalam air, tetapi larut dalam pelarut organik, seperti eter, kloroform, dan minyak tanah.

Jenis-jenis Lemak

Lemak dibedakan menjadi 3, yaitu:
1) Lemak sederhana
Yang termasuk lemak sederhana, yaitu lemak dan minyak.Tersusun dari trigliserida (satu gliserol dan tiga asam lemak).
2) Lemak campuran
Yang termasuk lemak campuran, yaitu fosfo lipid, fosfatid, dan lipoprotein.Fosfo lipid merupakan komponen pembentuk struktur dinding sel, berfungsi untuk mencegah terjadinya penguapan air yang berlebihan. Fosfatid, dibentuk oleh tubuh sendiri dari asam lemak, gliserin, kolin, dan fosfat, berfungsi untuk mengatur timbunan lemak di dalam tubuh. Banyak terdapat dalam kuning telur, otak, dan urat saraf. Lipoprotein merupakan lemak yang mengandung unsur N, berfungsi untuk mengangkut beberapa jenis zat makanan dari saluran pencernaan keseluruh sel atau jaringan tubuh yang membutuhkan.
3) Lemak asli
Yang termasuk lemak asli antara lain asam lemak, sterol, kolesterol,danpelarut vitamin D.

SumberLemak

Bahan makanan sumber lemak ada 2 jenis, yaitu:
1) Lemak nabati (asam lemak jenuh dan asam lemak tidak jenuh)
Lemak nabati umumnya mengandung asam lemak tidak jenuh, kecuali minyak kelapa. Contoh lemak nabati, yaitu: minyak kelapa sawit, minyak kelapa, minyak zaitun, minyak jagung, minyak bunga matahari, margarin dan kacang-kacangan.
2) Lemak hewani (asam lemak jenuh)
Lemak hewani mengandung asam lemak jenuh, kecual iikan dan kerang.
Contoh lemak hewani, yaitu: mentega, susu, keju, daging, ikan, dan kuning telur.

FungsiLemak :

Fungsi lemak antara lain:
1) Sumber energi.
2) Pelarut vitamin A, D, E, dan K.
3) Sumber asam lemak esensial.
4) Pelindung organ tubuh.
5) Penyebab lamanya pengosongan lambung sehingga memberi rasa kenyang lebih lama.

Protein

Protein didefinisikan sebagai senyawa majemuk yang terdiri atas unsur-unsur C, H, O, N, dan kadang-kadang mengandung pula unsur P dan S. Protein terdiriatas senyawa-senyawa sederhana yang disebut asam amino.

Sumber Protein

Protein dapat diperoleh dari:
1) Protein hewani (dari hewan): daging, telur, susu, dan ikan.
2) Protein nabati (dari tumbuhan): kacang-kacangan terutama kedelai.

Fungsi Protein

Fungsi protein antara lain:
1) Sintesis zat-zat penting tubuh, seperti hormon, enzim, dan antibodi.
2) Pertumbuhan, perbaikan, dan pemeliharaan jaringan tubuh.
3) Pelaksanaan metabolisme tubuh.
4) Penyeimbangan asam dan basa cairan tubuh karena berperan sebagai buffer.
5) Pemeliharaan tekanan cairan dalam sekat rongga tubuh.
6) Penyediaan sumber energi, di mana 1 gramnya terkandung 4,1 kalori.
7) Penetralan (detoksifikasi) racun di dalam tubuh.

Sabtu, 5 April 2014

PENGURUSAN KANTIN

Pengenalan
KANTIN bermaksud tempat menjual makanan dan minuman dan tempat makan dan minum di pejabat atau sekolah.  Kantin sekolah memberikan peluang untuk mengembangkan tingkah laku dan kebiasaan positif dalam kalangan pelajar. Hal-hal berikut dapat diambilkira oleh pengurusan sekolah  untuk memperbaiki persekitaran kantin sekolah:
 1. menentukan prosedur untuk menutup dan membuka kantin atau apabila pelajar memasuki dan meninggalkan kantin;
 2. memperhatikan semua tingkah laku pelajar dalam kantin;
 3. menyusun suatu aturan pembayaran yang tidak merugikan kantin;
 4. membuat susunan tempat duduk yang sesuai;
 5. menentukan peraturan bagi membentuk tatasusila pelajar  di meja makan;
 6. mengatur dekorasi dan informasi, seperti: lukisan, poster-poster kesihatan;
 7. menyajikan muzik sepanjang waktu makan;
 8. mengatur pelajar yang makan dengan membawa makanan sendiri; menyusun prosedur pengembalian peralatan atau tempat makanan dan pada saat meninggalkan ruangan makan
Dengan dimikian, kewujudan kantin di sekolah, tidak hanya sekadar untuk memenuhi keperluan makan dan minum warga sekolah semata-mata, namun dapat dijadikan sebagai ruang untuk mendidik warga sekolah tentang kesihatan, kebersihan, kejujuran, saling menghargai, disiplin dan nilai-nilai lainnya.
Di sinilah kepentingan pengurusan kantin sekolah sebagai salah satu aspek pengurusan sekolah.

Matlamat dan Objektif Kantin

1. Menyediakan makanan yang seimbang
2. Mewujudkan suasana penyediaan makanan dan ruang makan yang bersih, sihat, ceria dan selamat
3. Menjalin hubungan yang mesra antara pihak sekolah dengan pengusaha kantin
4. Membudayakan amalan penjagaan kebersihan dan kesihatan yang baik
5. Membudayakan sahsiah dan disiplin yang baik sewaktu makan walau di mana sahaja mereka berada
6. Mewujudkan semangat kekitaan terhadap semua aspek berkaitan kantin dalam kalangan warga sekolah dan ibu bapa.

PERANCANGAN KANTIN SMKSI(1) 2014

PERANCANGAN KANTIN SEKOLAH  SMKSIS 2014

PENGENALAN :

Kantin sekolah merupakan satu tempat yang sinonim dengan murid. Oleh itu, perancangan dibuat sebagai panduan menjadkan kantin suatu tempat yang menarik, bersih dan ceria bukan sahaja untuk murid malahan guru, pelawat dan sesiapa sahaja yang berkunjung ke kantin. Selain itu, perancangan ini bertujuan memastikan murid-murid mempraktik dan mempunyai disiplin semasa menggunakan kantin. Semua akan merasa selesa dan tenteram apabila menggunakan kantin.

VISI :

Kantin smksis  Cemerlang 2014

MISI :

Melaksanakan agenda Kementeriam Pelajaran Malaysia bersesuaian dengan peringkat sekolah kepada semua murid bagi menghasilkan kecemerlangan dalam bidang kurikulum dan kokurikulum untuk membentuk insan yang berkampuan dalam menghadapi segala cabaran.

OBJEKTIF :

 • Mendidik dan melahirkan murid yang tahu menjaga kebersihan.
 • Menjadikan kantin satu tempat yang bersih, ceria dan menarik.
 • Mendidik murid supaya menjadikan kantin bukan sahaja tempat untuk belajar sendiri atau berkumpulan.
 • Memastikan kuantiti makanan yang dijual seimbang dengan nilainya.
 • Menjaga kualiti makanan yang dijual.

SASARAN :

 • Semua pelajar SMKSIS
 • Penguasaha kantin
 • Guru dan kakitangan sekolah
 • Pelawat

STRATEGI

 • Semua pengguna kantin mendapat makanan yang seimbang dan berkhasiat.
 • Menjadikan kawasan kantin bersih ceria dan selamat.
 • Menjadikan kantin sebagai “ CERIA KANTIAN CERIA PENGETAHUAN”

JANGKA MASA

 • Sepanjang tahunSENARAI TUGAS  JAWATANKUASA KANTIN

1.             Bertanggungjawab dan bekerjasama dengan JK. Kesihatan dalam menguruskan hal-hal yang berkaitan dengan kesihatan dan kantin sekolah.

2.             Bertanggungjawab memastikan kantin dan kawasan luarnya dalam keadaan bersih, tidak berbau dan sentiasa diurus. Sistem pembuangan sampah perlu diselia selalu.

3.             Memastikan pihak kantin menyediakan makanan mengikut menu dan harga mengikut surat perjanjian. Senarai makanan dan minuman serta harganya hendaklah dipamerkan.

4.             Semua penjual makanan hendaklah dipastikan telah mendapat suntikan kesihatan dan memakai apron dan menutup kepala dengan bersih dan kemas mengikut pekeliling Kementerian Kesihatan apabila menjalankan tugas-tugasnya.

5.             Makanan hendaklah disediakan dalam keadaan bersih dan segar. Simpanan sayur/ikan/daging di dalam peti sejuk hendaklah sesuai dan bersih.

6.             Makanan yang hendak dijual, pastikan ditutup dengan tudung saji/kain maslin atau disimpan dalam bekas yang bertutup bagi mengelakkkan dihinggapi lalat dan sebagainya.

7.             AJK kantin sekolah patutlah membaca dan memahami surat perjanjian tawaran kantin agar mereka sedar apa yang sepatutnya dilakukan oleh pengusaha kantin sekolah.

8.             Memastikan kawasan lantai/meja kantin/longkang kantin hendaklah dibersihkan dengan sabun sebelum dan sesudah digunakan.

9.             Boleh menegur pengusaha kantin jika perlu.

10.         Memastikan pihak pengusaha kantin berada di premis supaya mudah dihubungi.

11.         Memaklumkan kepada pihak pengusaha kantin tentang hari-hari persekolahan.

12.         Memastikan makanan yang disediakan untuk harian mencukupi.

13.         Memastikan murid dan guru mempunyai tempat duduk yang mencukupi, selamat dan sesuai.

14.         Membuat laporan mingguan dalam buku/borang laporan kantin.

15.         Menyampaikan laporan bulanan kepada Guru Besar/Penolong Kanan HEM tentang prestasi kantin.

16.         Mengadakan mesyuarat kantin 3 kali setahun dan perbincangan dari semasa ke semasa.


17.         Memastikan perkhidmatan dan layanan cepat dan mesra.


JAWATANKUASA  KANTIN SMKSI(1) 2014


Pengerusi                     : Tn. Hj Ab Halim B Che Hassan             - Pengetua
Timb Pengerusi             : Pn. Hjh. Nur Aziemah Nadiah Lua         - P.Kanan HEM
Naib Pengerusi I            : Pn. Hjh. Masdiyah Bt Jemain               - P.Kanan Pentadbiran
Naib Pengerusi II           : Pn. Hjh. Noor Fariza Bt Che Daud        - P.Kanan KO
Naib Pengerusi III          : En. Che Kamal B Che Mohamed          - GPK TG.6
Setiausaha                    : Pn. Saedah Bt Mohd. Idris
Pen. Setiausaha            : Pn. Wan Roshini Bt Wan Abdulah
AJK                               : En. Mohd. Rapi B Ab Rashid 
                                      : Pn. Rosnida Bt Che Haron
                                      : Pn. Alini Khariati Bt Ramli
                                     : En. Zawawi B Yusof

                                     : Pn. Noor Aida bt Masoud PEMAKANAN YANG SIHAT

Kepentingan Makanan Berkhasiat


Kesihatan diri merupakan harta yang paling berharga namun ramai yang tidak menyedarinya sehingga ditimpa sesuatu penyakit yang tenat. Ramai juga yang tidak menyedari akan peranan pengambilan makanan yang berkhasiat untuk memastikan kesihatan yang baik. Punca utama serangan penyakit-penyakit tenat seperti kanser dan penyakit jantung ialah kerana tidak memakan makanan yang sempurna dan kurang memakan makanan yang berkhasiat serta kurang bersenam. Corak pengambilan makanan yang teratur sepatutnya dimulakan sejak awal lagi. Pepatah ada mengatakan, “ Diri Anda Ialah Apa Yang Anda Makan  dan kenyataan ini benar dalam soal kesihatan.

Malaysia dikatakan mempunyai masalah obesiti yang serius.

“ Empat daripada sepuluh orang dewasa yang melebihi usia 18 tahun di negara ini sama ada mengalami kegemukan atau terlebih berat badan (obesiti). ”

Sumber dari berita harian


Makanan seimbang ialah pengambilan makanan yang cukup untuk keperluan tubuh badan. Manusia memerlukan makanan dan vitamin untuk pembesaran dan menjaga kesihatan. Media massa turut mempopularkan pemakanan seimbang menerusi pelbagai program dan penulisan artikel mengenai pemakanan yang sihat ini. Oleh itu, wujud pelbagai kebaikan daripada makanan seimbang ini.

1.  Pembesaran manusia itu lebih sempurna daripada aspek fizikal.

Tubuh badan menerima semua keperluan zat yang diperlukan untuk membina tubuh badan yang kuat daripada keperluan fizikal manusia. Keupayaan fizikal yang ketara ini menjadikan seseorang manusia itu boleh menjalankan tugasnya dengan begitu baik dan sempurna. Jelaslah, pemakanan seimbang menjadikan fizikal manusia itu lebih baik berbanding manusia lain yang kurang menjaga aspek pemakanannya.

2.  Memberikan vitamin yang cukup kepada badan.

Keperluan vitamin yang cukup ini menjadikan tubuh manusia itu lebih tahan untuk menghadapi sebarang jangkitan penyakit atau tidak mudah untuk jatuh sakit. Kesihatan manusia dikatakan perkara yang paling penting dalam kehidupan seseorang itu. Sesungguhnya, manusia yang mengamalkan pemakanan seimbang akan mempunyai kesihatan yang sihat sejahtera sahaja.

3.  Mampu mengawal kadar obesiti.

Salah satu aspek utama dalam pemakanan seimbang ialah manusia perlulah mengambil makanan dalam kuantiti yang kecil tetapi cukup khasiat yang diperlukan oleh badan. Pengawalan pemakanan sebegi menjadikan tubuh seseorang itu tidak terlalu gemuk dan memudahkan mereka untuk menjalankan pelbagai aktiviti terutama aktiviti senaman yang mampu menyihatkan badan pula. Oleh itu, obesiti mampu diatasi jika seseorang itu mempunyai diet pemakanan seimbang dalam hidupnya.

4.  Perkembangan mental seseorang itu tidak terganggu.

Kekurangan zat makanan yang tertentu boleh menjadikan mental seseorang itu tidak cukup cerdas atau mudah letih apabila cuba menyelesaikan sesuatu perkara yang dialami dalam kehidupan seseorang itu. Keadaan ini menjadikan seseorang itu gagal berfikir untuk menyelesaikan masalahnya dengan lebih efektif berbanding dengan individu yang seimbang aspek pemakanannya. Jadi, pemakanan seimbang menjadikan aspek mental manusia lebih stabil dan berdaya tahan.

Kesimpulannya

Kita perlu mengambil makanan yang seimbang kerana semua kepentingannya sudah dinyatakan tadi. Bukan sahaja individu tetapi masyarakat dan seterusnya negara akan menerima kesan positif daripada pemakanan yang baik ini. Jika masyarakat masih ingkar dan tidak mahu berubah sudah pasti jumlah pesakit penyakit kronik di negara ini akan bertambah pula. Ketika itu mungkin sudah terlewat untuk kita semua mengambil langkah pencegahannya. “Tepuk dada tanya selera”.  
 Makanan Seimbang Kurangkan Risiko Penyakit BerbahayaPengambilan makanan berkhasiat, berzat dan seimbang sering disarankan untuk memastikan anda sentiasa sihat dan bebas daripada pelbagai penyakit berbahaya. Ini kerana pengambilan makanan seimbang dalam diet seharian dapat membantu mengurangkan risiko beberapa penyakit, termasuk kanser, serangan jantung dan angin ahmar, tekanan darah tinggi, lebihan kolesterol, osteoporosis dan spina bifida. Sejauh manakah makanan dapat membantu anda menjauhkan diri daripada penyakit berbahaya?

1.  Kanser (Barah)

Makan buah-buahan dan sayur-sayuran dapat membantu mengurangkan risiko kanser kolon, perut, paru-paru dan esofagus. Bagaimanapun, bukti yang menunjukkan pengurangan risiko itu tidak sekuat sebagaimana kanser payu dara dan prostat.
Diet tinggi lemak sering dikaitkan dengan peningkatan risiko kanser prostat, kolon, rektum dan endometrium. Bagaimanapun diet tinggi lemak sukar dikaitkan dengan kanser payu dara tetapi ada bukti menunjukkan bahawa lemak tepu memainkan peranan penting dalam meningkatkan risiko kanser.

2.  Serangan jantung dan angin ahmar (Strok)

Satu kajian mendapati mereka yang mengikuti garis panduan pemakanan disarankan Jabatan Pertanian Amerika Syarikat (USDA) mengalami 28% dan 14% pengurangan risiko terhadap serangan jantung dan strok berbanding mereka yang tidak mengikuti garis panduan itu.

3.  Lebihan kolesterol
Kurangkan pengambilan lemak, terutama lemak tepu akan merendahkan risiko mengalami lebihan kolesterol di dalam darah, sekaligus risiko terhadap penyakit jantung koronari.

4.  Tekanan darah Tinggi

Mengambil banyak buah-buahan dan sayur-sayuran (8 hingga 10 hidangan) diikuti diet rendah lemak dan mengambil produk tenusu (3 hidangan sehari) boleh mengurangkan risiko tekanan darah tinggi dan merendahkan tekanan darah, sekaligus mengurangkan risiko terhadap penyakit jantung koronari.

5.  Osteoporosis

Mendapat kalsium secukupnya akan melindungi anda daripada osteoporosis. Kalsium dijumpai dalam produk tenusu, sayuran hijau dan banyak lagi produk yang diperkaya dengan kalsium.

6.  Spina Bifida

Mengambil makanan yang mengandungi asid folik seperti sayur-sayuran hijau atau asid folik yang diperkaya dengan bijirin sebelum dan ketika hamil dapat membantu melindungi bayi daripada mengalami spina bifida.

Info dari: Panduan Penjagaan Kesihatan (Berita Harian)
Tips Diet Seimbang


Antara beberapa tips diet seimbang yang boleh diamalkan.

1. Banyakkan makan makanan yang berbuah.

Kalau nak kira memang banyak sebenarnya buah yang sedap lagi berkhasiat. Diantaranya ialah buah apple, nenas, pisang, bawang putih, gandum, kentang, dan buah betik. Semua jenis buah yang disebut ini sebenarnya banyak khasiat tersendiri.

2. Banyakkan juga memakan kekacang.

Kacang pea, kekacang dan lentil adalah kaya dengan protein, karbohidrat, gentian dan beberapa vitamin (terutamanya vitamin B). Kacang soya yang sangat kaya dengan protein tumbuhan – boleh didapati dalam pelbagai bentuk seperti susu kacang soya, tauhu, tempe, protein sayuran bertekstur dan taugeh.

3. Banyakkan minum air.

Air adalah sangat penting untuk fungsi-fungsi tubuh anda, termasuk penghadaman, penyerapan dan pengangkutan zat, perkumuhan, pengawalan suhu badan dan bertindak sebagai pelincir bahagian tubuh yang bergerak. Tubuh kita akan kehilangan lebih kurang 11/2 hingga 21/2 liter air dalam satu hari melalui air kencing, tinja, peluh dan wap daripada paru-paru. Jangan tunggu sehingga sudah berasa dahaga, untuk menggantikan cecair yang telah hilang dari badan. Minum sekurang-kurangnya 6 hingga 8 gelas air setiap hari. Cecair juga boleh didapati daripada minuman lain, buah-buahan, sayur-sayuran dan makanan lain.

4. Kurangkan kandungan lemak dalam makanan.

Sebenarnya lemak itu penting, tetapi dalam diet harus menyumbangkan 20% hingga 30% sahaja dalam jumlah keperluan tenaga harian.Jadi, oleh itu kita harus elakkan pengambilan lemak berlebihan dengan:
 • Memilih makanan yang rendah lemak dan kolesterol.
 • Menggunakan minyak masak dalam kuantiti yang sedikit sahaja.
 • Mengurangkan penggunaan santan atau minyak kelapa dalam masakan.
 • Memilih daging tanpa lemak, serta membuangkan kulit jika boleh (contoh: kulit ayam).
 • Menghadkan penggunaan lemak yang boleh dilihat (seperti marjerin, mentega, minyak salad, krim dan mayonis).
 • Mengamalkan kaedah masakan alternatif (seperti membakar, menggunakan ketuhar gelombang mikro atau mengukus) daripada menggoreng.

5. Kurangkan gula.

Makanan yang diproses dan makanan manis seperti kek coklat dan aiskrim mengandungi banyak gula yang memberikan sejumlah besar kalori tanpa khasiat makanan atau serat.Kehadiran gula juga menggantikan makanan yang berkhasiat dan menyingkirkan beberapa vitamin dan galian dari tubuh.Memakan gula yang berlebihan bermakna anda menanggung risiko kerosakan gigi, kegemukan dan masalah-masalah lain yang dikaitkan dengannya seperti kencing manis, serangan jantung dan sebagainya.

6. Kurangkan garam

Makanan segera, makanan dalam tin, daging yang diawet dan makanan ringan bergaram seperti kentang goreng, mengandungi terlalu banyak garam. Memakan terlalu banyak garam boleh menyebabkan tekanan darah tinggi yang akhirnya boleh membawa kepada serangan jantung atau strok.Sesetengah orang mungkin menghadapi masalah terlalu banyak air di bawah kulit (edema).

Sumber dari UTUSAN PENGGUNA

SELAMAT DATANG KE KANTIN CERIA BESTARI SMKSI(1), PASIR MAS

BLOG INI DIWUJUDKAN UNTUK MEMAPARKAN  MAKLUMAT-M,AKLUMAT  TERKINI AKTIVITI KANTIN DAN JUGA   MAKLUMAT YANG BERKAITAN DENGAN PEMAKANAN DAN KESIHATAN

IA JUGA BOLEH DIJADIKAN PANDUAN KEPADA PELAJAR TENTANG PEMILIHAN MAKANAN YANG BERKHASIAT DAN  PANDUAN HARGA  SEMASA MAKANAN YANG DISEDIAKAN.

PELAJAR-PELAJAR JUGA BOLEH MEMBERI KOMEN DAN CADANGAN UNTUK MEMPERBAIKI PERKHIDMATAN YANG DISEDIAKAN.

CIKGU HIYATUL
ADMIN BLOG KANTIN SMKSI(1)


PANORAMA KANTIN SMKSI(1)