Ahad, 6 April 2014

Zat Makanan Dan Fungsinya Bagi Tubuh


Zat makanan merupakan bahan-bahan yang diperlukan oleh tubuh supaya dapat tetap hidup. Ada 2 jenis zat makanan, yaitu zat makanan makro (karbohidrat, lemak, protein, air) dan zat makanan mikro (vitamin, mineral).

FungsiMakanan

Makanan mempunyai berbagai fungsi, antara lain:
 1. Pertumbuhan dan perkembangan tubuh.
 2. Pemeliharaan dan perbaikan sel-sel tubuh yang telah  rusakatau tua.
 3. Pengaturan metabolisme tubuh.
 4. Penjaga keseimbangan cairan tubuh.
 5. Pertahanan tubuh terhadap penyakit.
 6. Penghasil energi.

Syarat Makanan Yang Baik

Makanan yang baik yang memenuhipersyaratansebagaiberikut:
 1. Higienis, yaitu tidak mengandung kuman-kuman penyakit dan zat racun yang membahayakan tubuh.
 2. Bergizi, yaitu cukup mengandung kalori, karbohidrat, lemak, dan protein yang mengandung 10 asam amino esensial.
 3. Mudah dicerna.
 4. Bervitamin dan bermineral.
 5. Cukup mengandung air.
fungsi zat makan bagi tubuh karbohidrat vitamin protein lemak

Zat Makanan

Karbohidrat

Karbohidrat atau hidrat arang merupakan senyawa kimia organik yang mengandung C, H, dan O denganperbandingan H dan O = 2 : 1 dan dinyatakan dengan rumus umum Cn(H2O)n. Secara kimiawi, karbohidrat dapat didefinisikan sebagai turunan aldehida (polihidroksi aldehid) atau turunan keton(polihidroksi keton) dari alkohol, atau juga karbohidrat berarti senyawa yang dapat dihidrolisis (bereaksi dengan air) menghasilkan aldehida atau keton. Berdasarkan panjang rantai karbon, karbohidrat dibagi 3, yaitu:
1) Monosakarida
Merupakan karbohidrat yang tidak bisa dihidrolisis menjadi bentukyang lebih sederhana dibagi menjadi triosa, tetrosa, pentosa, heksosa, heptosa. Heksosa dalam tubuh antara lain glukosa, galaktosa, fruktosa dan manosa.
2) Oligosakarida
Menghasilkan 2 – 6 monosakarida melalui hidrolisis.Oligosakarida yang penting dalam tubuh adalah disakarida yang menghasilkan 2 monosakari dan jika dihidrolisis, contoh disakarida antara lain: sukrosa (gula pasir), laktosa (gula susu), danmaltosa (gula gandum).
 • Hidrolisis sukrosa menghasilkan glukosa dan fruktosa.
 • Hidrolisis laktosa menghasilkan galaktosa dan glukosa.
 • Hidrolisis maltosa menghasilkan dua molekul glukosa.
3) Polisakarida
Menghasilkan lebih dari 6 monosakarida melalui hidrolisis.Contoh: pati, glikogen, insulin, selulosa, dekstrin.

SumberKarbohidrat

Sumber karbohidrat yaitu: padi-padian (beras, gandum, jagung), umbi umbian (singkong, ubi, kentang), tepung, sagu.

FungsiKarbohidrat:

1) Sebagai sumber energi utama.
2) Berperan penting dalam metabolisme.
3) Menjaga keseimbangan asam dan basa.
4) Pembentukan struktur sel, jaringan, dan organ tubuh.
5) Membantu proses pencernaan makanan dalam saluran pencernaan, misalnya selulosa.
6) Membantu penyerapan kalsium, misalnya laktosa.
7) Bahan pembentuk senyawa kimia lain, seperti lemakdan protein.
8) Karbohidratberatom C limabuah, yaituribosaadalahkomponenDNA dan RNA.

Lemak

Persenyawaan antara asam lemak dan gliserol disebut “lemak“,tersusun atas unsur Karbon (C), Hidrogen (H), dan Oksigen (O), serta terkadang Phosofor (P) dan Nitrogen (N). Lemak tidak larut dalam air, tetapi larut dalam pelarut organik, seperti eter, kloroform, dan minyak tanah.

Jenis-jenis Lemak

Lemak dibedakan menjadi 3, yaitu:
1) Lemak sederhana
Yang termasuk lemak sederhana, yaitu lemak dan minyak.Tersusun dari trigliserida (satu gliserol dan tiga asam lemak).
2) Lemak campuran
Yang termasuk lemak campuran, yaitu fosfo lipid, fosfatid, dan lipoprotein.Fosfo lipid merupakan komponen pembentuk struktur dinding sel, berfungsi untuk mencegah terjadinya penguapan air yang berlebihan. Fosfatid, dibentuk oleh tubuh sendiri dari asam lemak, gliserin, kolin, dan fosfat, berfungsi untuk mengatur timbunan lemak di dalam tubuh. Banyak terdapat dalam kuning telur, otak, dan urat saraf. Lipoprotein merupakan lemak yang mengandung unsur N, berfungsi untuk mengangkut beberapa jenis zat makanan dari saluran pencernaan keseluruh sel atau jaringan tubuh yang membutuhkan.
3) Lemak asli
Yang termasuk lemak asli antara lain asam lemak, sterol, kolesterol,danpelarut vitamin D.

SumberLemak

Bahan makanan sumber lemak ada 2 jenis, yaitu:
1) Lemak nabati (asam lemak jenuh dan asam lemak tidak jenuh)
Lemak nabati umumnya mengandung asam lemak tidak jenuh, kecuali minyak kelapa. Contoh lemak nabati, yaitu: minyak kelapa sawit, minyak kelapa, minyak zaitun, minyak jagung, minyak bunga matahari, margarin dan kacang-kacangan.
2) Lemak hewani (asam lemak jenuh)
Lemak hewani mengandung asam lemak jenuh, kecual iikan dan kerang.
Contoh lemak hewani, yaitu: mentega, susu, keju, daging, ikan, dan kuning telur.

FungsiLemak :

Fungsi lemak antara lain:
1) Sumber energi.
2) Pelarut vitamin A, D, E, dan K.
3) Sumber asam lemak esensial.
4) Pelindung organ tubuh.
5) Penyebab lamanya pengosongan lambung sehingga memberi rasa kenyang lebih lama.

Protein

Protein didefinisikan sebagai senyawa majemuk yang terdiri atas unsur-unsur C, H, O, N, dan kadang-kadang mengandung pula unsur P dan S. Protein terdiriatas senyawa-senyawa sederhana yang disebut asam amino.

Sumber Protein

Protein dapat diperoleh dari:
1) Protein hewani (dari hewan): daging, telur, susu, dan ikan.
2) Protein nabati (dari tumbuhan): kacang-kacangan terutama kedelai.

Fungsi Protein

Fungsi protein antara lain:
1) Sintesis zat-zat penting tubuh, seperti hormon, enzim, dan antibodi.
2) Pertumbuhan, perbaikan, dan pemeliharaan jaringan tubuh.
3) Pelaksanaan metabolisme tubuh.
4) Penyeimbangan asam dan basa cairan tubuh karena berperan sebagai buffer.
5) Pemeliharaan tekanan cairan dalam sekat rongga tubuh.
6) Penyediaan sumber energi, di mana 1 gramnya terkandung 4,1 kalori.
7) Penetralan (detoksifikasi) racun di dalam tubuh.

Sabtu, 5 April 2014

PENGURUSAN KANTIN

Pengenalan
KANTIN bermaksud tempat menjual makanan dan minuman dan tempat makan dan minum di pejabat atau sekolah.  Kantin sekolah memberikan peluang untuk mengembangkan tingkah laku dan kebiasaan positif dalam kalangan pelajar. Hal-hal berikut dapat diambilkira oleh pengurusan sekolah  untuk memperbaiki persekitaran kantin sekolah:
 1. menentukan prosedur untuk menutup dan membuka kantin atau apabila pelajar memasuki dan meninggalkan kantin;
 2. memperhatikan semua tingkah laku pelajar dalam kantin;
 3. menyusun suatu aturan pembayaran yang tidak merugikan kantin;
 4. membuat susunan tempat duduk yang sesuai;
 5. menentukan peraturan bagi membentuk tatasusila pelajar  di meja makan;
 6. mengatur dekorasi dan informasi, seperti: lukisan, poster-poster kesihatan;
 7. menyajikan muzik sepanjang waktu makan;
 8. mengatur pelajar yang makan dengan membawa makanan sendiri; menyusun prosedur pengembalian peralatan atau tempat makanan dan pada saat meninggalkan ruangan makan
Dengan dimikian, kewujudan kantin di sekolah, tidak hanya sekadar untuk memenuhi keperluan makan dan minum warga sekolah semata-mata, namun dapat dijadikan sebagai ruang untuk mendidik warga sekolah tentang kesihatan, kebersihan, kejujuran, saling menghargai, disiplin dan nilai-nilai lainnya.
Di sinilah kepentingan pengurusan kantin sekolah sebagai salah satu aspek pengurusan sekolah.

Matlamat dan Objektif Kantin

1. Menyediakan makanan yang seimbang
2. Mewujudkan suasana penyediaan makanan dan ruang makan yang bersih, sihat, ceria dan selamat
3. Menjalin hubungan yang mesra antara pihak sekolah dengan pengusaha kantin
4. Membudayakan amalan penjagaan kebersihan dan kesihatan yang baik
5. Membudayakan sahsiah dan disiplin yang baik sewaktu makan walau di mana sahaja mereka berada
6. Mewujudkan semangat kekitaan terhadap semua aspek berkaitan kantin dalam kalangan warga sekolah dan ibu bapa.

PERANCANGAN KANTIN SMKSI(1) 2014

PERANCANGAN KANTIN SEKOLAH  SMKSIS 2014

PENGENALAN :

Kantin sekolah merupakan satu tempat yang sinonim dengan murid. Oleh itu, perancangan dibuat sebagai panduan menjadkan kantin suatu tempat yang menarik, bersih dan ceria bukan sahaja untuk murid malahan guru, pelawat dan sesiapa sahaja yang berkunjung ke kantin. Selain itu, perancangan ini bertujuan memastikan murid-murid mempraktik dan mempunyai disiplin semasa menggunakan kantin. Semua akan merasa selesa dan tenteram apabila menggunakan kantin.

VISI :

Kantin smksis  Cemerlang 2014

MISI :

Melaksanakan agenda Kementeriam Pelajaran Malaysia bersesuaian dengan peringkat sekolah kepada semua murid bagi menghasilkan kecemerlangan dalam bidang kurikulum dan kokurikulum untuk membentuk insan yang berkampuan dalam menghadapi segala cabaran.

OBJEKTIF :

 • Mendidik dan melahirkan murid yang tahu menjaga kebersihan.
 • Menjadikan kantin satu tempat yang bersih, ceria dan menarik.
 • Mendidik murid supaya menjadikan kantin bukan sahaja tempat untuk belajar sendiri atau berkumpulan.
 • Memastikan kuantiti makanan yang dijual seimbang dengan nilainya.
 • Menjaga kualiti makanan yang dijual.

SASARAN :

 • Semua pelajar SMKSIS
 • Penguasaha kantin
 • Guru dan kakitangan sekolah
 • Pelawat

STRATEGI

 • Semua pengguna kantin mendapat makanan yang seimbang dan berkhasiat.
 • Menjadikan kawasan kantin bersih ceria dan selamat.
 • Menjadikan kantin sebagai “ CERIA KANTIAN CERIA PENGETAHUAN”

JANGKA MASA

 • Sepanjang tahunSENARAI TUGAS  JAWATANKUASA KANTIN

1.             Bertanggungjawab dan bekerjasama dengan JK. Kesihatan dalam menguruskan hal-hal yang berkaitan dengan kesihatan dan kantin sekolah.

2.             Bertanggungjawab memastikan kantin dan kawasan luarnya dalam keadaan bersih, tidak berbau dan sentiasa diurus. Sistem pembuangan sampah perlu diselia selalu.

3.             Memastikan pihak kantin menyediakan makanan mengikut menu dan harga mengikut surat perjanjian. Senarai makanan dan minuman serta harganya hendaklah dipamerkan.

4.             Semua penjual makanan hendaklah dipastikan telah mendapat suntikan kesihatan dan memakai apron dan menutup kepala dengan bersih dan kemas mengikut pekeliling Kementerian Kesihatan apabila menjalankan tugas-tugasnya.

5.             Makanan hendaklah disediakan dalam keadaan bersih dan segar. Simpanan sayur/ikan/daging di dalam peti sejuk hendaklah sesuai dan bersih.

6.             Makanan yang hendak dijual, pastikan ditutup dengan tudung saji/kain maslin atau disimpan dalam bekas yang bertutup bagi mengelakkkan dihinggapi lalat dan sebagainya.

7.             AJK kantin sekolah patutlah membaca dan memahami surat perjanjian tawaran kantin agar mereka sedar apa yang sepatutnya dilakukan oleh pengusaha kantin sekolah.

8.             Memastikan kawasan lantai/meja kantin/longkang kantin hendaklah dibersihkan dengan sabun sebelum dan sesudah digunakan.

9.             Boleh menegur pengusaha kantin jika perlu.

10.         Memastikan pihak pengusaha kantin berada di premis supaya mudah dihubungi.

11.         Memaklumkan kepada pihak pengusaha kantin tentang hari-hari persekolahan.

12.         Memastikan makanan yang disediakan untuk harian mencukupi.

13.         Memastikan murid dan guru mempunyai tempat duduk yang mencukupi, selamat dan sesuai.

14.         Membuat laporan mingguan dalam buku/borang laporan kantin.

15.         Menyampaikan laporan bulanan kepada Guru Besar/Penolong Kanan HEM tentang prestasi kantin.

16.         Mengadakan mesyuarat kantin 3 kali setahun dan perbincangan dari semasa ke semasa.


17.         Memastikan perkhidmatan dan layanan cepat dan mesra.


JAWATANKUASA  KANTIN SMKSI(1) 2014


Pengerusi                     : Tn. Hj Ab Halim B Che Hassan             - Pengetua
Timb Pengerusi             : Pn. Hjh. Nur Aziemah Nadiah Lua         - P.Kanan HEM
Naib Pengerusi I            : Pn. Hjh. Masdiyah Bt Jemain               - P.Kanan Pentadbiran
Naib Pengerusi II           : Pn. Hjh. Noor Fariza Bt Che Daud        - P.Kanan KO
Naib Pengerusi III          : En. Che Kamal B Che Mohamed          - GPK TG.6
Setiausaha                    : Pn. Saedah Bt Mohd. Idris
Pen. Setiausaha            : Pn. Wan Roshini Bt Wan Abdulah
AJK                               : En. Mohd. Rapi B Ab Rashid 
                                      : Pn. Rosnida Bt Che Haron
                                      : Pn. Alini Khariati Bt Ramli
                                     : En. Zawawi B Yusof

                                     : Pn. Noor Aida bt Masoud SELAMAT DATANG KE KANTIN CERIA BESTARI SMKSI(1), PASIR MAS

BLOG INI DIWUJUDKAN UNTUK MEMAPARKAN  MAKLUMAT-M,AKLUMAT  TERKINI AKTIVITI KANTIN DAN JUGA   MAKLUMAT YANG BERKAITAN DENGAN PEMAKANAN DAN KESIHATAN

IA JUGA BOLEH DIJADIKAN PANDUAN KEPADA PELAJAR TENTANG PEMILIHAN MAKANAN YANG BERKHASIAT DAN  PANDUAN HARGA  SEMASA MAKANAN YANG DISEDIAKAN.

PELAJAR-PELAJAR JUGA BOLEH MEMBERI KOMEN DAN CADANGAN UNTUK MEMPERBAIKI PERKHIDMATAN YANG DISEDIAKAN.

CIKGU HIYATUL
ADMIN BLOG KANTIN SMKSI(1)


PANORAMA KANTIN SMKSI(1)